สมัครลงทะเบียน
ที่นี่ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

 ระบบตรวจสอบรายชื่อ สถานะแจ้งยืนยันการชำระเงิน ผ่านเว็บไซต์

เลขบัตรประชาชนจะต้องอยู่ในรูปแบบ 1-2345-67890-0-00 ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้